Rozmiar: 598850 bajtów

O BRONI DO SKLEPU CLAMSHELL... czyli jak trzymać pistolet WAŁBRZYSKA STRZELNICA PRZYCHODNIA ZDROWIA NFZ WAŁBRZYCH-PODZAMCZE

 

MONITOR DOLNOŚLĄSKI - Wrocław 16.12.1981 - Pismo czasu stanu wojennego
województw: jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego


Co towarzysz Wojciech Jaruzelski zrobił z towarzyszami PRL? - to towarzysze PRL robią to samo z prawicą III RP


A Co Józef Wiłkomirski zrobiłby ze swoją własnością, gdyby ją miał? Podarłby ją

Lista osób internowanych na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego

Biuro Prasowe rządu poinformowało, że na mocy dekretu Rady Państwa z dnia 13.12.1981 r. o stanie wojennym po jego wprowadzeniu Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego poleciła internować następujące osoby, które w poprzednim okresie zajmowały kierownicze stanowiska:

Edward Babiuch - były premier
Edward Gierek - były I sekretarz KC PZPR
Zdzisław Grudzień - były członek Biura politycznego i I sekretarz KW PZPR w Katowicach
Piotr Jaroszewicz - były premier
Stanisław Juraszek - były wojewoda w Zamościu
Franciszek Kaim - były wicepremier
Wiesław Kiczan - były wiceminister górnictwa i energetyki
Ryszard Kokowski - były prezydent Koszalina
Antoni Krysiak - były wojewoda częstochowski
Edmund Leman - były wojewoda bydgoski
Włodzimierz Lejczak - były minister górnictwa i energetyki
Józef Łabudek - były wojewoda bielski
Jerzy Łukaszewicz - były sekretarz Komitetu Centralnego partii, członek biura politycznego
Józef Majchrzak - były I sekretarz KW PZPR w Bydgoszczy
Zbigniew Mrukowski - były wicewojewoda częstochowski
Zbigniew Nadratowski - były wojewoda wrocławski
Jan Piskorski - były prezydent Zamościa
Przemysław Piskorski - były wojewoda włocławski
Jerzy Przetarski - były wojewoda toruński
Tadeusz Pyka - były wicepremier
Jan Stępień - były wojewoda słupski
Jan Szotek - były wiceminister przemysłu maszynowego
Jan Szydlak - były wiceminister i były przewodniczący CRZZ
Władysław Śleboda - były prezydent miasta Poznania
Andrzej Śliwiński - -były wojewoda w Pile
Włodzimierz Tyrak - były wicewojewoda słupski
Mirosław Wierzbicki - były wojewoda częstochowski
Marek Wołyniak - były wiceprezydent Płocka
Tadeusz Wrzaszczyk - były wicepremier
Andrzej Zajdel - były wiceprezydent Płocka
Jarzy Zasada - były I sekretarz KW PZPR w Poznaniu
Zdzisław Żandarski - były sekretarz KC partii

W miarę doprowadzania do odpowiedniego stadium badań prowadzonych przez prokuratury, NIK i inne organa kontroli może okazać się konieczne zastosowanie internowania także wobec innych osób. Wiele z wymienionych wyżej osób ponosi osobistą, polityczną i służbową odpowiedzialność za wypaczenia, które legły u podstaw głębokiego przeżywanego przez Polskę kryzysu. Na niektórych z nich ciążą zarzuty wykorzystania stanowiska służbowego dla osiągnięcia korzyści materialnych lub innej prywaty. Przeciwko wielu osobom prowadzone jest postępowanie karne. Niektórym przedstawiono już zarzuty. Trzeba wyjaśnić, że internowanie nie zastępuje odpowiedzialności karnej. Jest to posunięcie związane ze stanem wojennym. Przepisy stanu wojennego przewidują odosobnienie na mocy postanowień wydanych przez organa porządkowe w trybie administracyjnym osób, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż pozostając na wolności zagrażają osiągnięciu celów, którym stan wojenny służy.

Decyzja o zawieszeniu działalności PAX, ChSS i PZK-S

Prezydent miasta stołecznego Warszawy podjął decyzję o zawieszeniu działalności PAX, a także Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego i Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Oznacza to obowiązek zaniechania wszelkiej działalności statutowej, to znaczy organizacyjnej, prasowej i wydawniczej. Działalność gospodarcza PAX-u prowadzona przez Zjednoczone Zespoły Gospodarcze przechodzi pod zarząd komisaryczny.

Jednostki organizacyjne gospodarki narodowej objęte militaryzacją na Dolnym Śląsku

W Ministerstwie Przemysłu Chemicznego i Lekkiego

Zakłady Gospodarki Produktami Naftowymi "CPN" w miejscowościach: Wrocław, Kawice, Wałbrzych,
Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego "Organika-Rokita" w Brzegu Dolnym,
Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku

W Ministerstwie Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego

Centrum Naukowo-Produkcyjne Podzespołów i Urządzeń Elektronowych "Unitra-Dolam" Wrocław
Zakłady Aparatury Spawalniczej "Techma-Aspa" Wrocław
Zakłady Sprzętu Grzejnego "Predom-Wrozamet" Wrocław
Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Termet" Świebodzice
Fabryka Przewodów Nawojowych Legnica
Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet-Dolzamet" Chojnów
Jelczańskie Zakłady Samochodowe "Jelcz" koło Oławy
Zakłady Radiowe "Diora" Dzierżoniów
Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów "Mera-Elwro" Wrocław
Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej "PZL-Hydral" Wrocław
Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej "Fael" Ząbkowice Śląskie
Zakłady Wytwórcze Aparatury Precyzyjnej "Pafal" Świdnica
Zakłady Aparatury Elektrycznej "Refa" Świebodzice

W Ministerstwie Górnictwa i Energetyki

Kopalnie węgla kamiennego i brunatnego oraz jednostki organizacyjne zabezpieczające ciągłość pracy kopalń
Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych w Piechowicach

Skład Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego

Przewodniczący - gen. armii Wojciech Jaruzelski
Członkowie: gen. broni Florian Siwicki
gen. broni Tadeusz Tuczapski
gen. broni Eugeniusz Molczyk
admirał Ludwik Janczyszyn
gen. dyw. Czesław Kiszczak
gen. dyw. Tadeusz Hupałowski
gen. dyw. Czesław Piotrowski
gen. dyw. Józef Baryła
gen. dyw. Włodzimierz Oliwa
gen. dyw. Henryk Rapacewicz
gen. dyw. Józef Użycki
gen. dyw. Tadeusz Krepski
gen. dyw. Longin Łozowicki
gen. bryg. Michał Janiszewski
gen. bryg. Jerzy Jarosz
płk Tadeusz Makarewicz
płk Kazimierz Garbacik
płk rez. Roman Leś
ppłk Jerzy Włosiński
ppłk Mirosław Hermaszewski

Służba sprawozdawcza "Monitora Dolnośląskiego" z dnia 17 grudnia 1981 r. przekazuje:

Wałbrzyskie -

Dyżurni prezydenta

Od 6 rano do późnych godzin wieczornych chodzą po ulicach Wałbrzycha ludzie z opaskami "Dyżurny prezydenta". Posiadają oni dosyć znaczne kompetencje m.in. mają prawo wydawania natychmiastowych decyzji w sprawach różnego rodzaju nieprawidłowości, zwłaszcza w dziedzinie handlu i usług. Do dyżurnych tych z prośbą o interwencje mogą zgłaszać się wszyscy ci, którzy zauważą różnego typu niedociągnięcia w tym zakresie.

Ograniczona sprzedaż niektórych artykułów spożywczych

W związku ze zwiększonym wykupem niereglamentowanych artykułów spożywczych prezydent miasta Wałbrzycha z dniem 15 bm. wprowadził pewne ograniczenia ich sprzedaży dla umożliwienia wszystkim potrzebującym dokonania niezbędnych zakupów. Aż do odwołania wprowadził następujące normy sprzedaży: chleb - 1 bochenek na kupującego lub 2 bochenki dla osób, które udokumentują co najmniej czteroosobową rodzinę; mleko - 1 litr na kupującego lub 2 litry dla osób jak przy chlebie; jajka - 5 sztuk dla kupującego; kasze - 1 kg dla kupującego do czasu przywrócenia reglamentacji, zaś ziemniaki nie więcej niż 5 kg. Przed dniami wolnymi od pracy kupujący może nabyć podwójną ilość tych artykułów. Przy okazji warto przypomnieć, że piwo może być sprzedawane w ilości 1 butelki lub 1 kufla na osobę. Wczoraj, t.j. w środę Wałbrzych otrzymał m.in. 49,3 tys. litrów mleka, 9120 kg masła, 41,8 tys. bochenków chleba i 32,5 tys. bułek. Nie było w zasadzie kłopotów z nabyciem masła a wprowadzenie ograniczeń sprzedaży mleka i chleba umożliwiło zakupy dla większej liczby wałbrzyszan.

Biblioteki będą czynne

Zgodnie z zarządzeniem wojewody wałbrzyskiego wszystkie placówki kulturalne zawiesiły swoją działalność. Wyjątek stanowią biblioteki publiczne, których praca nie została ograniczona. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i podległe placówki pracują normalnie na dotychczasowych zasadach. Wszystkie biblioteki i filie biblioteczne dla dzieci czynne są w godzinach od 12 do 18 z wyjątkiem czwartków i dni ustawowo wolnych od pracy.

Proszę zwrócić uwagę na lojalne wobec partii zachowanie przywódców wałbrzyskich. Nikt nie został internowany. Z całą dozą prawdopodobieństwa można postawić taką oto tezę: jak Kościół stoi na skale, to Wałbrzych stoi na marksizmie. Jednym z dowodów na interpretacje dotychczasowych wyników Wyborów w Wałbrzychu jest przeważająca liczba osób pozbawionych rzeczywistych informacji w wyniku ich blokady przez jednostronne media lewicowe - stanowiące niejednokrotnie młody "narybek" partyjnych rodziców rodem z PRL. Jest to tło "Wałbrzyskiego memento", o jakim pisze Marek Jurek, a jednym z szanowanych "obywateli" wałbrzyskiego światka komunistycznego jest Józef Wiłkomirski - zadeklarowany bolszewik, od czasu rewolucji w 1917 - tworzącej czerwoną plamę - na wizerunku Ziemi. Na słowo "bolszewik" jej obecni w Wałbrzychu wyznawcy "obruszają się", odwracają się na piętach i nie chcą, nie potrafią, nie umieją przyjmować słusznych uwag, o czym można było się przekonać na pikiecie popierającej Rząd Prawa i Sprawiedliwości w dniu 03.08.2017 w Wałbrzychu, kiedy to media "bolszewickie" były jedynymi rejestratorami tego protestu, bo innych nie ma. Czemu ta pikieta jeszcze nie trwa? Bo Oni są - nie było jeszcze kontrrewolucji. Już same nazwisko "Wiłkomirski" otworzyło szeroko drzwi wałbrzyskiego Ratusza. Jedna z członkiń zasłużonej dla PRL-u i Republiki Okrągłego Stołu rodziny Wiłkomirskich została przyjęta w poczet ścisłego kierownictwa Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, którego jeszcze nikt nie wymienił z nazwiska ani w Polsce ani na Świecie, jako Przewodniczącego haniebnego, lewackiego Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu. Ci narodowi zdrajcy już nie mogli się powstrzymać aby nie wystawić poznańskiego Prezydenta na kandydata na Prezydenta Polski. Korzystają z vacatio legis, czyli z trwającego jeszcze bez dekomunizacji niby państwa polskiego - na równi z wyborcami korzystającymi z vacatio legis swoich półkul mózgowych, wykształtowanych jedynie na przyjmowanie naturalnych śmieci komunistycznych. Tylko jeszcze o tym nie wiedzą.

Ryszard Wieczorek

Rozmiar: 33669 bajtów

Rozmiar: 1723318 bajtów

Rozmiar: 415450 bajtów


VIDEO: 12.12.2019 O agenturze w RP i Stanie Wojennym!

VIDEO: 12.12.2019 O Tokarczuk, Thunberg i obrzydliwej feministycznej akcji "aborcja bez granic"!

 

Odwiedza nas 238 gości oraz 0 użytkowników.