24.06.2020

O zagrożeniach związanych z przyjmowaniem Komunii Św. na rękę…

DLA DUSZY POBOŻNA LEKTURA

Lektura nr 34, 23 czerwca 2020 r.

 

Szanowni Państwo!

Niezależnie od tego, jak z perspektywy czasu oceniamy realność zagrożeń związanych z koronawirusem, trudno nie zauważyć, że wszelkie wprowadzone restrykcje zmieniły otaczającą nas rzeczywistość.

Inaczej już spędzamy czas wolny, zmienił się kształt relacji międzyludzkich, sytuacja gospodarcza w naszym kraju, ale także… podejście wielu naszych bliźnich do sposobu przyjmowania Komunii Świętej.

Niestety utarło się niczym niepoparte przekonanie, że w sytuacji zagrożenia epidemią Komunia Święta na rękę jest najbezpieczniejszą formą przyjmowania Pana Jezusa. Co gorsza, coraz częściej docierają do mnie niepokojące sygnały o tym, że w niektórych polskich parafiach dochodzi do sytuacji, w których wiernym odmawia się przyjmowania Komunii Świętej do ust.

Zachęcam Państwa do lektury newslettera Dla Duszy, z którego dowiedzą się Państwo, jakie zagrożenie niesie ze sobą rezygnacja z przyjmowania Komunii Św. do ust oraz jakie prawa przysługują katolikowi żyjącemu według zasad tradycyjnej pobożności.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia

Komunia Święta: do ust czy na rękę?

Jak będzie wyglądał Kościół po koronawirusie? To pytanie od wielu tygodni stawiają sobie wierni we wszystkich zakątkach naszego kraju. Powoli możemy już sobie udzielić pierwszych odpowiedzi. Już kolejną niedzielę z rzędu możemy zobaczyć, że zniesienie dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej wcale nie skłoniło wielu naszych bliźnich do powrotu do świątyń.

Oprócz niższej frekwencji zauważana jest także rosnąca popularność przyjmowania Komunii Świętej na rękę, której „konieczność”, oprócz rzekomych względów bezpieczeństwa, argumentowana jest tym, że taka forma przyjmowania Pana Jezusa to powrót pierwotnej praktyki. Jest to oczywiście nieprawdą.

Mit ten skutecznie obalił śp. biskup Juan Rodolfo Laise, który w książce „Komunia św. na rękę?” napisał wprost: Komunia na rękę nie zbliża nas do źródeł Kościoła pierwotnego, tylko do protestantyzmu i do wielu aktualnych odchyleń doktrynalnych.

Dłonie równie godne, jak usta?

Zwolennicy Komunii Świętej na rękę często odwołują się też do argumentu, że dłonie są równie godne, co usta, dlatego nie ma znaczenia, w jaki sposób przyjmujemy Komunię. Jest to olbrzymie uproszczenie, które mocno zniekształca rzeczywistość.

Owszem wszystkie części ciała są tak samo godne, jednak biskup Laise zwraca uwagę, że we wszystkich kulturach świata są części ciała uznawane za szlachetne, a inne zaś nie. Są też części ciała wstydliwe i takie, które nimi nie są. A przecież nikomu nie przyszłoby do głowy kłaść stóp czy siadać w miejscach uznawanych za godne czci.

Istotną kwestią jest fakt, że nie chodzi wcale o porównywanie dłoni wiernego z jego ustami, lecz dłoni wiernego z dłońmi kapłana. Jak doskonale wiemy, ksiądz, aby mógł godnie dotykać Ciała Pańskiego musi przecież specjalnie namaścić swoje dłonie. Czy dłonie wiernego również są odpowiedniego przygotowane, aby dotykać Ciała naszego Zbawiciela?

Pozorne bezpieczeństwo

W ostatnich tygodniach niezwykle wiele mówi się o konieczności zachowywania należytych środków bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Te zasady dotyczą także kościołów, w których choć zniesiono już limit wiernych podczas Mszy Świętej, wciąż obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Ponadto pod pozorem zmniejszenia ryzyka związanego z COVID-19, nachalnie zaleca się nam przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.

Należy mieć świadomość, że do tej pory nie ma żadnych racjonalnych przesłanek świadczących o tym, że Komunia Święta przyjęta na rękę jest bardziej bezpieczna dla naszego zdrowia, niż ta przyjmowana do ust.

Dlaczego? Ponieważ każdy wierny w drodze do kościoła styka się z różnymi przedmiotami. Od przycisków w windzie, przez poręcze, po klamkę od drzwi kościoła. Logicznym jest więc, że w tym czasie na naszych dłoniach osadzają się różne zarazki, które pozostają z nami do ponownego umycia rąk. Trudno więc mówić, że przyjmowanie Komunii na rękę jest bardziej bezpiecznym i higienicznym sposobem.

Co gorsze, taka forma przyjmowania Komunii Świętej stwarza także możliwość profanacji. Kościół uczy nas, że Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce (KKK 1377).

Podczas przyjmowania Komunii do ust, ewentualnemu upadkowi Ciała Pańskiego lub też ukruszeniu się drobinek Hostii zapobiega ministrant z pateną. Co dzieje się z fragmentami Hostii, gdy Komunia jest podawana na rękę? Upadają na kościelną posadzkę…

Katoliku, znaj swoje prawa!

Rozprzestrzeniający się chaos informacyjny na temat koronawirusa to dla wielu także doskonała okazja do licznych nadużyć. Niestety z niektórych parafii napływają niepokojące sygnały, że wierni spotykają się z trudnościami z przyjęciem Komunii Świętej do ust. Zdarzało się i tak, że kapłani naciskali na wiernych, próbując wymusić na nich Komunię na rękę i niekiedy wprost i kategorycznie odmawiali im udzielania Ciała Chrystusa na język.

Jest to karygodne i niezgodne z przepisami, co jednoznacznie potwierdza stanowisko Konferencji Episkopatu Polski:

Przypomina się, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Redemptionis Sacramentum", Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92).

Sytuacja jest więc całkowicie jasna: kapłan nie ma prawa nakazywać przyjęcia Komunii na rękę i każdy wierny, który tego pragnie, niezależnie od sytuacji epidemiologicznej, może otrzymać Ciało Chrystusa do ust.

To bardzo ważne, ponieważ, jak pisał św. Cyrl Jerozolimski: Eucharystia jest nam dana po to, abyśmy się stali jednym ciałem i jedną krwią z Chrystusem.

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela

Boże, wysłałeś św. Jana Chrzciciela, aby był zwiastunem Twego Syna, który urodził się i umarł za nas. Pozwól nam wyznawać naszą wiarę w Ciebie, za przykładem św. Jana, który został umęczony za prawdę i sprawiedliwość. Amen.

LITANIA WYNAGRADZAJĄCA ZA ZNIEWAGI PANU JEZUSOWI UTAJONEMU W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie na zadośćuczynienie za grzechy nasze ofiarowany, zmiłuj się nad nami,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie za nas i od nas na ołtarzach znieważany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie często nieprzyjaciołom Twoim na znieważanie wydany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od niewiernych wyszydzany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od bezbożnych ludzi wyśmiewany i bluźnierstwami obrażany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od świętokradców sponiewierany i wzgardzony,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od wielu z wybranych sług Twoich nie czczony,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie w kościołach opuszczony i zapomniany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie zbyt mało czczony,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!
Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu, wynagradzamy Ci, Panie!
Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie,
Za niegodne zachowanie w obecności Twojej w Przenajświętszym Sakramencie,
Za nienawiść bezbożnych,
Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa,
Za oziębłość wielu Twych dzieci,
Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Przenajświętszym Sakramencie,
Za bezczeszczenie świątyń Twoich,
Za niezbożne mowy i uczynki w kościołach w Twej obecności,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wszystkim wiernym uszanowanie i gorące nabożeństwo do Przenajświętszego Sakramentu dać raczył,
Abyś wszystkim świętokradcom Przenajświętszego Sakramentu łaskę szczerego nawrócenia udzielić raczył,
Abyś braciom odłączonym łaskę dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył,
Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością ku Przenajświętszemu Sakramentowi zapalić raczył,
Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu zachęcać raczył,
Abyś nas w godzinę śmierci tym niebieskim pokarmem zasilić raczył,
Abyś wynagrodzenia nasze łaskawie przyjąć raczył,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zlituj się nad nami! ,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
W: Na wieczne czasy niech nie ustanie.

Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz urągania, zelżywości, świętokradztwa i wzgardy, jakimi Cię ludzie obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za te rozliczne zniewagi pobożnie przepraszali, abyśmy Ci za nie jak najgorętszą miłość okazali. A szczególnie pragniemy Ci przez Komunie święte wynagradzające za¬dośćuczynić za niewdzięczności ludzkie. Dopomóż nam w tym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem

Jezu Chryste, Panie mój,
który z miłości, jaką żywisz do nas, ludzi,
dniem i nocą pozostajesz w tym Sakramencie,
pełen miłosierdzia i miłości,
gdzie czekasz, zapraszasz i przyjmujesz wszystkich,
którzy Cię nawiedzają.

Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Uwielbiam Cię z otchłani mojej nicości
i dziękuję Ci za wszelkie dary, jakie od Ciebie otrzymałem,
a szczególnie za to, że ofiarowałeś mi w tym Sakramencie
Twoje Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo;
za to, że dałeś mi Twoją Najświętszą Matkę Maryję za Orędowniczkę;
za to, że wezwałeś mnie do siebie w tej chwili.

Uwielbiam Twoje Najdroższe Serce,
pragnę je wysławiać przede wszystkim z wdzięczności
za ten cudowny dar Twojej sakramentalnej obecności,
a także, by wynagrodzić wszelkie zniewagi,
jakich doznajesz pod postacią chleba od Twoich wrogów
oraz by sprzed tabernakulum adorować Cię
w każdym zakątku ziemi,
nawet w przestrzeni wirtualnej,
gdzie na razie jesteś przede mną ukryty i najbardziej osamotniony.

O mój Jezu, kocham Cię całym sercem,
wybacz mi wszystkie te sytuacje z przeszłości,
w których odrzucałem Twoją dobroć.

Postanawiam, z pomocą Twej łaski,
postępować lepiej, poprawić się w przyszłości,
a teraz, jako nędznik, cały się Tobie poświęcam,
oddaję Ci całą moją wolę,
moje uczucia, pragnienia i wszystko, co posiadam.

Od dziś możesz, Panie, uczynić ze mną
i tym, co do mnie należy,
cokolwiek się Tobie spodoba.
Tym, czego ja pragnę i o co Ciebie proszę,
jest Twoja miłość,
całkowite posłuszeństwo Twojej najświętszej woli
i wytrwałość aż do końca.

Proszę Cię za dusze czyśćcowe,
szczególnie za te, które miały nabożeństwo
do Najświętszego Sakramentu i Twojej Matki.

Ukochany Mój, pragnę zjednoczyć wszystkie moje uczucia i pragnienia
z tymi, które wypływają z Twojego Najdroższego Serca
i tak złączone ofiarować je Twojemu Wiekuistemu Ojcu.
Proszę, aby przez wzgląd na Twoją miłość i Twoje Imię
przyjął je i spojrzał na nie łaskawie. Amen.
 

 

kliknij i przeczytaj więcej
 

 

Zwróć się do Matki Bożej, która jest Uzdrowieniem Chorych

uzdrowieniechorych.pl

Zamów do 28 czerwca niezwykłą książkę
i skorzystaj z licznych przywilejów

 

 

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.